HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

Gaziantep Sürekli Eğitim Merkezi

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI


Yayın Tarihi: 03.11.2015


Paylaş

LinkedIn'de Paylaş
LinkedIn'de Paylaş

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

PROGRAMIN TANITIMI

Eğiticinin Eğitimi Programında katılımcılar, kurumlarında düzenlenecek hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerini, planlama, yürütme ve değerlendirme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.

EĞİTİMİN KAZANIMLARI

Eğitim süreci sonucunda katılımcılar;

• Yetişkin eğitiminin temel özelliklerini kavrama,

• Eğitim süreci ve kurum içinde etkili iletişim kurma,

• Kurum içi belirlenen bir konuda eğitimi planlama,

• Planlanan eğitimi uygulamalı olarak yürütme,

• Uygun sunu tekniklerini kullanma,

• Eğitimin amacına uygun görsel ve işitsel materyaller geliştirme,

• Katılımcıların öğrenme stillerine uygun öğretim model ve yöntemlerini kullanma,

• Yapılan eğitimi uygun ölçme araç ve yöntemleri ile değerlendirme,

• Yapılan eğitimin etkililiği ve verimliliği hakkında geri bildirim sağlama,

• Tüm süreci kurumun hedefleri doğrultusunda raporlayabilme becerilerine sahip olacaklardır.

PROGRAMIN SÜRESİ

Teori ve Pratik eğitimin toplam süresi 45 Saat'tir.

PROGRAMIN ÜCRETİ

1000+KDV